Virksomhedsover-dragelser

Når man skal købe eller sælge en virksomhed, åbner der sig en bred vifte af forhold, som det er vigtigt at få taget stilling til. Processen kan være af kortere eller længere varighed, men fælles for alle virksomhedsoverdragelser er, at det er vigtigt at få truffet gode beslutninger på de væsentlige områder. Dette kan være en udfordrende opgave, særligt hvis man ikke tidligere har prøvet kræfter med området.

Vores rådgivning i disse processer tager udgangspunkt i at forstå virksomheden og at få klarlagt virksomhedsejerens ønsker og behov, så vi kan yde den mest optimale rådgivning, der både kommercielt og juridisk giver størst værdi.

Det er vores erfaring, at de bedste løsninger opnås i tæt samspil, hvor der også ses ud over de juridiske aspekter i en virksomhedsoverdragelse.

Vi rådgiver og bistår blandt andet med strukturering af overdragelsen, undersøgelse af virksomheden, taktiske overvejelser i forhandlingerne, håndtering af de enkelte faser i processen og med selve udarbejdelse af kontakter, bilag m.v.

Jo tidligere i processen vi bliver koblet på, jo bedre mulighed har vi for at påvirke forløbet og opnå et godt resultat.

Vi ved, at tilgængelighed er altafgørende, og vi prioriterer det ekstremt højt, at vores kommunikation altid er klar, tydelig og hurtig for at sikre en smidig proces.

Kontakt os gerne for en snak eller et indledende og uforpligtende møde på tlf. 72 30 10 23 eller mail: mep@agendaadvokater.dk