Selskabsret

Vi bistår med rådgivning omkring valg af selskabsform og varetager alle led i forbindelse med stiftelse af selskaber, interessentskaber m.v. Et naturligt led heri er udarbejdelse stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog og ofte også udarbejdelse af ejeraftaler og direktørkontrakter.

Vi bistår endvidere med gennemførelse af selskabsretlige omstruktureringer, herunder spaltninger, fusioner, aktieombytninger samt virksomhedsomdannelser.

Endelig rådgiver vi og bistår med gennemførelse af likvidationer, kapitalnedsættelse og –forhøjelser samt øvrige selskabsretlige dispositioner og forhold i øvrigt.

Vores rådgivning om selskabsretlige forhold tager i ethvert tilfælde afsæt i det konkrete opdrag og forudsætninger. Disse udfordrer vi gerne for at sikre en hensigtsmæssig proces og optimal løsning med respekt for kommercielle forhold.

Kontakt os gerne for en snak eller et indledende og uforpligtende møde på tlf. 72 30 10 23 eller mail: mep@agendaadvokater.dk.