Persondataret

Mange virksomheder oplever, at persondatalovgivningen er kompliceret og svært anvendelig i praksis. Vi tilstræber derfor at rådgive om persondataretten på et forståeligt og praktisk anvendeligt niveau.

Vi rådgiver virksomheder omkring en række persondataretlige problemstillinger, herunder mulighederne for indsamling, behandling, opbevaring og sletning af personoplysninger samt iagttagelse af registreredes rettigheder, behandlingssikkerhed og håndtering af sikkerhedsbrud.

Herudover bistår vi med udarbejdelse af databehandleraftaler, samtykkeerklæringer, persondatapolitikker og fortegnelser.

Kontakt os gerne for en snak eller et indledende uforpligtende møde, hvor vi drøfter din virksomheds konkrete persondataretlige behov og udfordringer. Du kan ringe på telefon 72 30 10 23 eller sende os en e-mail på ckh@agendaadvokater.dk

Læs vores seneste nyheder på det persondataretlige område her.