mso.png

MORTEN S. OLSEN

Advokat Morten S. Olsen beskæftiger sig med de fleste aspekter inden for erhvervsretten samt førelse af retssager ved de civile domstole og ved voldgift.

Med rig erfaring fra såvel revisionsbranchen som advokatbranchen yder Morten S. Olsen rådgivning om og tilrettelægger generationsskifter og omstruktureringer samt rådgivning omkring selskabsstiftelse, selskabsstrukturer, kapitalændringer, ejeraftaler m.v.

Morten S. Olsen har ført retssager for såvel byret som for landsret og har i den forbindelse opnået betydelig retssagserfaring, herunder opnået møderet for Landsret i 2010.

Endelig beskæftiger Morten S. Olsen sig på daglig basis med mange aspekter inden for fast ejendom, herunder særligt handel med fast ejendom, entrepriseret og erhvervslejeret samt licitationer og udbud.

PERSONDATA
Morten S. Olsen
Advokat
Møderet for Landsret
T +45 88 44 11 31
E mso@agendaadvokater.dk
Skype agendamso

ANSÆTTELSESFORHOLD
2008 - 2011
Kielberg Advokater A/S

2003 - 2007
KPMG Skat

MEDLEMSSKABER
Medlem af Advokatsamfundet