Kontraktudarbejdelse og forhandling

Hos AGENDA advokater vil vi hellere bruge ressourcerne på at få lavet gode og klare kontrakter end på at føre opslidende rets- eller voldgiftssager.

Vi har en meget kommerciel tilgang til at udarbejde og gennemgå kontrakter for vores klienter, og vi er meget bevidste om, at juraen skal spille sammen med vores klienters praktiske hverdag og parternes ønsker og behov.

Det giver meget ofte mening at tage os med ind i forløbet på et tidligt tidspunkt i forhandlingerne, da det ofte er der, vi har mulighed for at præge forhandlingerne i den retning, som passer bedst for vores klient.

Vores tilgang til forhandling af kontrakter er pragmatisk, og vi har ofte mulighed for at komme med løsningsforslag, som gør kagen større, og som øger sandsynligheden for en god aftale, som både vores klient og aftaleparten bliver tilfredse med.

Vi har meget stor erfaring med udarbejdelse af kontrakter, og vi har ofte mulighed for at give faste priser på, hvad det koster at få udarbejdet eller gennemgået en kontrakt.

Kontakt os gerne for en snak eller et indledende møde på tlf. 72 30 10 23 eller mail mep@agendaadvokater.dk.