Inkasso

Brug advokat til at inddrive pengene!

Selv med en sund og påpasselig og ikke mindst velimplementeret kreditpolitik, så hænder det desværre ofte, at betalinger udebliver og i de værste tilfælde, at der aldrig sker betaling fra kunden.

Et enkelt tab på 50.000 kr. betyder, at en virksomhed med en overskudsgrad på 10 % skal omsætte for 500.000 kr. mere for at tjene de 50.000 kr.

Fordele ved at få hjælp af Agenda Advokater til inkasso sager:

time.png
blog.png
customer.png

Hurtig og effektiv behandling af krav

Realistisk vurdering af betalings-sandsynlighed

Individuelt tilpasset inkassoforløb

 

Såfremt en betaling udebliver, så overlad det til AGENDA advokater at inddrive pengene. Vi opretter og journalfører sagen samme dag, vi modtager den og kontrollerer kravet, tilskrevne renter og omkostninger mm.
 

Bliv kontaktet af advokat Kim Thomsen til en uforpligtende dialog omkring inkasso

kht.png

Kim Christian Hove Thomsen
Advokat

T +45 88 44 11 33
E kht@agendaadvokater.dk

 

AGENDA advokaters interne retningslinjer foreskriver, at vi til enhver tid vil overholde, hvad der i samfundet opfattes som god advokat- og inkassoskik – og tillige tilstræbe at gå et enkelt skridt videre, end vi er forpligtet til.

Positiv effekt på betalingsviljen

De to debitorregistre, RKI og Debitorregistret, har pr. januar 2018 registreret dårlige betalere for ikke færre end 23 milliarder kroner! Det er derfor afgørende for enhver virksomhed, at der er taget ordentligt hånd om inkassohåndteringen, også over for de dårlige betalere, som I af andre årsager fortsat ønsker at handle med.

Ingen sager er ens, og betaler jeres kunde ikke pengene til trods for at have modtaget rykkerskrivelse med inkassovarsel, så kan yderligere skridt aftales efter jeres ønske. Der kan fx ske telefonopkald ved en jurist fra AGENDA advokater. Det har ofte en positiv effekt på betalingsviljen ved den dårlige betaler, og gør, at små uoverensstemmelser kan afklares pragmatisk og lavpraktisk til fordel for alle parter.

Såfremt der kommer indsigelser mod kravet, som gør det nødvendigt at fortsætte sagen ad rettens vej, så giver vi en god anbefaling og estimat over de forventede omkostninger ved en retssag, samt et forventet udfald i sagen. Således skabes de bedste vilkår for vores samarbejde og fælles forventninger.

Kontakt os for en snak eller et indledende og uforpligtende møde på tlf. 72 30 10 23 eller mail: kht@agendaadvokater.dk.