Immaterialret

Immaterielle rettigheder kan være et væsentligt aktiv for en virksomhed, og reglerne vedrørende immaterielle rettigheder ændrer sig løbende for at afspejle virkeligheden. I takt med at regelsættet bliver mere kompliceret, stiller dette større krav til den enkelte virksomheds evne til at udvikle, udnytte og beskytte dens immaterielle rettigheder.

Det er afgørende, at virksomheder er klar over, hvilke immaterielle rettigheder både de selv og deres konkurrenter er i besiddelse af eller har mulighed for at komme i besiddelse af, og det er vigtigt at være opmærksom på forskellene mellem de immaterielle rettigheder som fx varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, designrettigheder, patentrettigheder og brugsmodelrettigheder.

Vi bistår både med registrering af immaterielle rettigheder og i forbindelse med krænkelsessager, hvor immaterielle rettigheder er overtrådt. Det kan fx være i situationer, hvor der er opstået uenighed om anvendelse af en virksomheds navn, anvendelse af tekst, billeder, m.v. eller fx kopiering af et produkt.

I vores rådgivning inddrager vi altid kommercielle kriterier som supplement til vores juridiske vurderinger. På den måde bliver vores klienter i stand til at træffe netop den beslutning, som er optimal for dem.

Kontakt os gerne for en snak eller et indledende uforpligtende møde på tlf. 72 30 10 23 eller mail mnc@agendaadvokater.dk