Køberrådgivning ved køb af fast ejendom

Køb af bolig er en meget stor beslutning, som de fleste mennesker kun kommer ud for ganske få gange i løbet af livet. Der er rigtig meget økonomi på spil, og derudover skal der også tages stilling til en lang række andre forhold.

Vi kan ikke hjælpe dig med at bygge eller finde din drømmebolig, men vi kan sørge for, at når du har fundet din drømmebolig, så kan vi afklare, om du har ”set rigtigt”, og vi kan afdække faldgrubber o.l. på din vej til drømmeboligen.

Fordele ved at få hjælp af AGENDA advokater ved bolighandel:

wedding-planning.png

Rådgivning efter kundens behov og ønsker

time.png

Hurtig og fleksibel gennemgang

customer.png

I trygge hænder gennem hele forløbet

Den økonomiske og juridiske side af en hushandel kan være meget omfattende. Ofte udgør en købsaftale med bilag flere hundrede sider, hvor noget kan være meget vigtigt, mens andet kan være uvæsentligt.

 

Bliv kontaktet af advokat Claus Pedersen til en uforpligtende dialog omkring boligkøb

cdp (2).png

Claus Damsbo Pedersen
Advokat

T +45 88 44 11 32
E cdp@agendaadvokater.dk  

En handels dokumenter omfatter typisk mindst følgende dokumenter:

• Købsaftale
• Oplysning om lovbestemt fortrydelsesret
• Tingbogsattest
• Servitutter og deklarationer
• Tinglyste pantehæftelser
• Ejendomsdatarapport
• BBR-meddelelse
• Grund-/ejerforeningsvedtægter samt beslutningsreferater/årsregnskaber
• Lokalplan og kommuneplan m.v.
• Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke
• Ejerskifteforsikringstilbud og -betingelser
• Opgørelse over forbrugsafgifter
• Ejendomsskattebillet
• Ejendomsvurdering

Samtlige dokumenter skal som udgangspunkt gennemgås nøje og med de rette briller på for at sikre, at der er taget hånd om alle de forhold, som har betydning i netop din ejendomshandel.

Vi er din uafhængige rådgiver

Vi er med i hele processen som din uafhængige rådgiver. Vi starter med at gennemgå købsaftalen og handlens dokumenter. Derefter noterer vi alle bemærkningerne til handlen i et brev til dig. Efterfølgende gennemgår vi bemærkningerne på et møde eller over telefonen, afhængigt af hvad der passer bedst. Derved sikrer vi, at alle forhold, som er vigtige i lige netop din ejendomshandel, er varetaget.

Vi sørger for at godkende handlen over for ejendomsmægler, og vi sørger for at koordinere med bank/realkreditinstitut om finansiering af købet.
Vi bistår også omkring skødeskrivning, refusionsopgørelse og berigtigelse af handlen i øvrigt i det omfang, køber skal varetage dette. Er det aftalt, at sælger skal stå for berigtigelsen, sørger vi for at gennemgå og følge berigtigelsen på dine vegne.

Under vores rådgivning om selve købet vil vi også få lejlighed til at drøfte eventuelt behov for testamente, ægtepagt og samejeoverenskomst, hvis det er aktuelt for dig eller jer.

Husk advokatforbeholdet

Vi anbefaler i alle tilfælde, at købsaftale ikke underskrives, medmindre der er indsat advokatforbehold i aftalen. De fleste ejendomsmæglere vil typisk have sørget for dette og i øvrigt opfordret dig som køber til at søge juridisk bistand i forbindelse med købet.

Med et advokatforbehold sikrer du, at din advokat får lejlighed til at gennemgå den underskrevne købsaftale med bilag, førend handlen bliver endelig.

Omkostninger

Ikke to ejendomme er helt ens. Derfor tager vi i enhver handel udgangspunkt i individuelle forhold i forhold til den rådgivning, den enkelte handel kræver.

Af den grund har vi heller ikke en fast pris for rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom.

Til gengæld tager vi altid en indledende snak om økonomi og omfang, så forventningerne er afstemt, inden vi igangsætter vores arbejde. Du modtager også altid en skriftlig prisoplysning iht. gældende regler, inden vi går i gang med arbejdet.

Teamet i vores handelsafdeling

Vores bolighandelsafdeling består af følgende team, der på daglig basis beskæftiger sig med rådgivning og ekspeditioner i forbindelse med køb og salg af fast ejendom:

Claus Damsbo Pedersen, advokat
Anders Madsen, advokat
Dorthe Andersen, advokatsekretær
Charlotte Hovgaard Palm, advokatsekretær
Charlotte Thyregod, advokatsekretær

Vi tilstræber at holde et professionelt højt niveau uden at gå på kompromis med en uformel og løsningsorienteret tilgang til sagen.

Kontakt os gerne for en snak eller et indledende og uforpligtende møde på
tlf. 72 30 10 23 eller mail: cdp@agendaadvokater.dk