Generel erhvervsret

Erhvervsret er en fællesbetegnelse for de regler, der vedrører erhvervslivets forhold.

Vi er et erhvervskontor, der primært rådgiver vores klienter inden for en lang række erhvervsretlige områder. Vi har mangeårig erfaring med at rådgive både små- og mellemstore virksomheder.

Der er en stadigt stigende tendens til, at det bliver mere og mere komplekst at navigere i reglerne for vores samfund, og det gælder særligt for virksomheder. Hos AGENDA advokater har vi som advokater hvert vores specialeområde, og kontoret kan derfor bistå vores erhvervsklienter i alle henseender.

Under de enkelte overskrifter kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde i vores rådgivning inden for de enkelte områder.

Uanset hvilket område der er tale om, eller hvilken advokat der står for rådgivningen, er det et fælles værdigrundlag, at løsningerne udarbejdes i fællesskab med den enkelte virksomhedsejer/-ansatte, at formidling sker i et let forståeligt sprog og i øjenhøjde, og at vi altid inddrager kommercielle betragtninger i vores rådgivning. Vi er meget bevidste om, at jura ikke kan stå alene.

Vores fokus er, at vores rådgivning altid skal være af højeste kvalitet og skabe værdi for den enkelte klient. Den bedste rådgivning sker i tæt samarbejde med den enkelte klient, og vi prioriterer derfor at lære vores klienter at kende og at skabe tætte relationer, så vi i fællesskab kan opnå de bedste resultater. 

Du er altid velkommen til at tage kontakt til os for en uforpligtende snak eller et indledende møde. Du kan kontakte os på tlf. 72 30 10 23 eller sende en e-mail til mep@agendaadvokater.dk.