Caroline Kahns Hille.jpg

CAROLINE
KAHNS HILLE

Advokatfuldmægtig Caroline Kahns Hille beskæftiger sig med rådgivning inden for flere erhvervsretlige områder, navnlig inden for selskabsret, kontraktret og i særdeleshed det immaterialretlige område. Herudover beskæftiger Caroline sig med inkasso, fogedret og retssagsproces. 

PERSONDATA
Caroline Kahns Hille
Advokatfuldmægtig
T +45 88 44 11 36
E ckh@agendaadvokater.dk