Bo (2).jpg

BO MØLLER
JENSEN


Advokat Bo Møller Jensen beskæftiger sig med rådgivning og retssager vedrørende generel erhvervsret og fast ejendom i bred forstand.

Bo har stor procedureerfaring og har ført rets- og voldgiftssager ved byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten samt ved FIFA-domstolen og den Internationale Sportsdomstol (CAS), ligesom Bo er beneficeret advokat ved Retten i Odense og Østre Landsret. Bo opnåede møderet for Landsretten i 2013 og for Højesteret i 2018.

Bo har endvidere en stor undervisningserfaring og er tilknyttet som ekstern lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet og underviser for Danske Advokater.

I sin rådgivning har Bo stort fokus på såvel de juridiske som de kommercielle problemstillinger og sikrer herigennem, at klientens sag bliver behandlet i et forståeligt sprog og på den for klienten mest hensigtsmæssige måde, hvor der ud over juraen også tages hensyn til klientens individuelle forhold og ønsker.

PERSONDATA
Bo Møller Jensen
Advokat (H)
T +45 88 44 11 41
E bmj@agendaadvokater.dk   

ANSÆTTELSESFORHOLD
2011 - 2017
Bonnesen Advokater I/S

2009 – 2011

Danmarks Domstole, Retten i Odense

2006 - 2009
Juridisk Institut, Syddansk Universitet

MEDLEMSSKABER
Medlem af Advokatsamfundet

ANDRE HVERV
Ekstern Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet