agendapapirer.jpg

Vi beskæftiger os hovedsageligt med erhvervsret, handel med fast ejendom og retssagsbehandling.

Erhvervslivets retsforhold er komplekse og indeholder mange juridiske aspekter. Vi bistår bl.a. med rådgivning og konfliktløsning ved fx erhvervslejekontrakter, kontraktforhandling og tvistløsning, immaterielle forhold, ansættelsesretlige forhold og ved køb og salg af virksomheder.

Vi har således inden for erhvervsretten ekspertise inden for følgende arbejdsområder: