Ansættelsesret

Ansættelsesretten er et komplekst område, hvor en lang række love og anden regulering - herunder overenskomster, lokalaftaler, praksis mv. - bestemmer, hvad du som arbejdsgiver må og ikke må i forhold til dine ansatte.

Vi bistår vores klienter i forbindelse med alle aspekter af ansættelsesretten, herunder alt omkring:

·         Ansættelsen (hvordan må der lovligt sorteres i ansøgere)
·         Ansættelseskontrakten (herunder overholdelse af ansættelsesbevisloven)
·         Funktionærer / timelønsansatte / ledende medarbejdere / direktører
·         Konkurrence-, kunde-, og jobklausuler
·         Overenskomstforhold
·         Ændring af vilkår
·         Arbejdsmiljøorganisationen
·         Personalegoder
·         Personalehåndbog
·         Incitamentsordninger (herunder bonus og medarbejderkapitalandele)
·         Elever
·         Særligt beskyttede medarbejdere (tillidsrepræsentanter, gravide mv.)
·         Skriftlig advarsel
·         Opsigelse
·         Bortvisning
·         Fratrædelse (herunder fratrædelsesaftaler)
·         Ferie (herunder optjening, varsling og afvikling)
·         Sygdom
·         Overgang af ansatte ved virksomhedsoverdragelse

Vi kan være behjælpelige med alt fra den helt overordnede vejledning og den generelle rådgivning til håndtering af den konkrete sag eller konflikt med en medarbejder.

Selv om vi helst vil hjælpe på forkant, så bistår vi også i alle typer ansættelsesretlige konflikter. Det gælder lige fra forhandlinger med den enkelte medarbejder og/eller fagforening til retssager, voldgift og fagretlige sager.

Vi har en løsningsorienteret tilgang til sagen uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet af rådgivningen.

Kontakt os gerne for en snak eller et indledende og uforpligtende møde på
tlf. 72 30 10 23 eller mail: cdp@agendaadvokater.dk.